Social Icons

SULTAN MUHAMMAD KE-V MENERIMA KURNIAAN DK JOHORPada hari Khamis, 14 April 2011, Tunku Mahkota Johor, Yang Teramat Mulia Tunku Ismail Idris ibni Sultan Ibrahim, sebagai mewakili ayahanda Baginda, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar, telah berangkat ke Istana Negeri, Kubang Kerian, Kelantan, untuk menyampaikan kurniaan Darjah Kerabat (DK) Johor kepada Sultan Kelantan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad Ke-V.