Social Icons

Sejarah Johor dalam Pelbagai Perspektif


( Penerbit UTM )
Price per Unit (piece):MYR 40.00


Kegemilangan Kesultanan Johor yang mewarisi Kesultanan Melayu Melaka seringkali dikaitkan dengan kemajuan ekonominya menerusi perdagangan antarabangsa. Kegemilangan Johor dimanifestasikan dengan penguasaan kawasan taklukan sehingga meliputi Pahang, Kepulauan Riau, Lingga sehingga ke kawasan Pantai Timur Sumatera. Hal ini disebabkan kedudukan Johor yang begitu strategik dalam kerangka laluan utama perdagangan antarabangsa. Kemajuan ekonomi dan kekukuhan sistem politik itu juga turut menyerlah Johor–Riau sebagai pusat kegiatan intelektual yang tersohor pada abad ke–17. Maka tidak hairanlah, kemajuan ekonomi Johor yang makmur dan gemilang pada masa kini adalah meneruskan kelangsungan dari masa lalu.
Kehadiran tokoh–tokoh ilmuwan dengan segala kegiatan intelektual telah menerangi kehidupan masyarakat ketika itu, sekali gus telah menaikkan lagi kegemilangan Johor–Riau. Ini menunjukkan Kerajaan Johor–Riau telah mengupayakan segala kekuatan dalam masyarakat yang menyumbangkan kepada pembentukan suatu peradaban gemilang bangsa Melayu di Nusantara.
Justeru, buku ini berusaha untuk menganalisis perkembangan intelektual yang berlaku dalam kerajaan Johor–Riau. Sesungguhnya, sejarah negeri Johor merakamkan pelbagai bidang yang telah menyumbang kepada pembentukan peradaban Melayu yang gemilang. Ini diperkukuhkan dengan kepimpinan dan sistem pentadbiran Kesultanan Johor yang bersifat dinamik, tetapi masih berupaya mengekalkan jati diri Johor yang tersendiri. Hakikatnya, kemajuan dan pembangunan yang telah berlangsung sejak sekian lama telah memanifestasikan pembangunan Johor yang holistik dan mempamerkan wajah negeri Johor dalam pelbagai citra.
BIODATA
Kassim Thukiman ialah Pensyarah Kanan di Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia di Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Johor Bahru. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Pengurusan Teknologi (Pembangunan Sumber Manusia) dari UTM dan Ijazah Sarjana Muda Sastera dengan kepujian (Sejarah) dari Universiti Malaya. Kerjaya akademiknya bermula sejak tahun 1986 di Universiti Malaya, Kuala Lumpur dan kemudiannya beliau berhijrah ke UTM pada tahun 1989. Dalam bidang akademik, beliau banyak memfokuskan kajian dan penulisan dalam bidang sains sosial khususnya ilmu sejarah, sains politik dan hubungan antarabangsa. Beliau telah menghasilkan sebuah karya berjudulMalaysia: Perspektif Sejarah dan Politik (2002) yang diterbitkan Penerbit UTM Press.

KANDUNGAN

Kata Pengantar
Prakata

BAB 1 Kesultanan Johor
Pendahuluan
Zaman Imperialisme
Pembukaan Iskandar Puteri (Johor Bahru)
Maharaja (Sultan) Abu Bakar
Undang–undang Tubuh Kerajaan Johor
Sultan Ibrahim
Malayan Union dan Politik Johor
Selepas Perang Dunia Kedua
Sultan Ismail
Sultan Iskandar
Kesimpulan

BAB 2 Sejarah Tambak Johor
Pendahuluan
Sejarah Awal
Penguasaan British di Singapura
Pembinaan Jalan Kereta Api
Sebalik Pembinaan Jalan Kereta Api
Pembinaan Tambak Johor
Tujuan Pembinaan
Cadangan Pembinaan
Reka Bentuk Tambak Johor
Kos Pembinaan
Perletakan Batu Asas
Pembukaan Tambak Johor
Perjanjian Sempadan Johor-Singapura
Semasa Perang Dunia Kedua
Pembinaan Semula Tambak Johor
Kesan Pembinaan Tambak Johor
Kesimpulan

BAB 3 Sejarah Zaman Darurat di Johor
Pendahuluan
Perkembangan Parti Komunis Malaya (PKM)
Pemberontakan PKM di Batu Pahat
Pengistiharan Darurat
Peristiwa Bukit Kepong
Tindakan British
Pelbagai Onar PKM di Johor
Sabotaj dan Khianat PKM di Johor
Perhatian Sultan Johor
Pemindahan Penduduk
Perintah Berkurung
Rundingan Baling
Korban Darurat
Persidangan Haadyai
Kesimpulan

BAB 4 Undang–undang Kangcu dalam Kegiatan Pertanian Komersial di Negeri Johor, 1884–1917
Pendahuluan

  1. Surat Tauliah Kangcu
  2. Undang–undang Memasukkan Nama ke dalam Daftar (28 Oktober 1865) Belanja Membuat Surat–surat
  3. Undang–undang Pengukuh
    Undang-undang Memasukkan Nama dalam Daftar (11 Mac 1866)
  4. Undang–undang mencegahkan Buat Gambir yang Tiada Baik, 1 Rejab 1284 (28 Jun 1867)
  5. Undang–undang Bagi Kesejahteraan Hak kerana Gambir Lada, 13 September 1867
Kesimpulan

BAB 5 Sejarah Perkembangan Daerah di Johor
Pengenalan
Sejarah Awal
Pembukaan Tanjung Puteri (Johor Bahru)
Sistem Residen
Tokoh Politik Johor
Batu Pahat
Muar
Kluang
Kota Tinggi
Mersing
Segamat
Pontian
Kesimpulan

BAB 6 Memartabatkan Perjuangan Dato’ Onn Jaafar
Pendahuluan
Sejarah Biografi
Latar Belakang Biografi
Dato’ Onn sebagai Birokrat Johor
Dato’ Onn dalam Buangan di Singapura
Akhbar–akhbar Melayu
Dato’ Onn Ketika Zaman Penjajahan Jepun
Dato’ Onn Ketika Zaman Bintang Tiga
Sejarah Awal Malayan Union
Dato’ Onn dalam Perjuangan Menentang Malayan Union
Pergerakan Melayu Semenanjung Johor (PMSJ)
Dato’ Onn dan Malayan Union
Cadangan Dato’ Onn Mengadakan Kongres
Dato’ Onn Mengukuhkan Jentera Parti
Dato’ Onn dan Perjuangan Ketuanan
Dato’ Onn dan Kemajuan Orang Melayu
Dato’ Onn di Luar UMNO
Pilihan Raya Persekutuan 1955
Pilihan Raya Persekutuan 1959
Akhir Hayat
Kesimpulan

BAB 7 Umno dalam Perjuangan Bahasa Melayu
Pendahuluan
Falsafah Perjuangan
Selepas Perang Dunia Kedua
Bahasa dalam Pendidikan
Kontrak Sosial
Dasar Pelajaran Kebangsaan
Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ketiga
Reaksi Kerajaan
Kesimpulan

BAB 8 Novel Surat–surat Perempuan Johor: Karya yang Penuh Sejarah
Pendahuluan
Falsafah dan Kepentingan Sejarah
Sumber Sejarah
Tokoh Johor
Kesan Penjajahan
Kisah Dato’ Seri Amar Diraja Abdul Rahman Andak
Undang–undang Johor
Ekonomi Johor
Kepimpinan Sultan Abu Bakar
Hubungan Johor–Turki
Kesimpulan

BAB 9 Johor Sebagai Pusat Kebudayaan Melayu dan Kebangsaan
Pengenalan
Istilah dan Konsep Budaya
Perspektif Budaya
Dasar Kebudayaan Kebangsaan
Perkembangan Sejarah dan Kebudayaan Johor
Sumbangan Johor
Pelaksanaan Dasar
Kesimpulan

BAB 10 Sistem Perhubungan dan Kegiatan Ekonomi di Johor
Pengenalan
Kesimpulan

BAB 11 Ekonomi dan Perdagangan Johor Riau; 1900-1941
Pengenalan
Permodenan Sistem Pentadbiran
Kegiatan Ekonomi Pertanian
Kegiatan Perladangan Getah
Kegiatan Ekonomi Perlombongan
Sistem Pengangkutan Moden
Pertambahan Jumlah Penduduk
Hubungan Sosial Orang Jepun di Johor
Kesimpulan

BAB 12 Pulau Batu Puteh dan Kedaulatan Negara
Pendahuluan
Lokasi Kawasan Tuntutan
Perbicaraan di ICJ
Isu Pulau Batu Putih
Kerjasama Keselamatan
Kebimbangan Malaysia
Pedra Branca
Pembuktian daripada Malaysia
Pemangku SUK Tiada Kuasa Melepaskan
Hak Milik Johor
Pembuktian daripada Singapura
Singapura Menggulung Hujah
Keputusan ICJ
Implikasi Keputusan ICJ
Kesimpulan

No comments:

Post a Comment