Social Icons

APABILA TUNKU MAHKOTA JOHOR BERGURAU BERSAMA ADINDANYA

"My little brother wanted a Panda. I told him I can't get him a Panda, but I can turn him into one. He said please do. So this is what happen.. (Laugh)"

"Adik lelaki bongsu saya mahukan seekor panda. Saya memberitahunya saya tidak boleh mendapatkan panda untuk dia, tetapi saya boleh menukarkan dia menjadi seperti panda. Dia berkata, sila lakukan. Jadi ini adalah apa yang berlaku.." (Ketawa)

Tunku Mahkota Johor 24 June 2012