Social Icons

Lawatan Rasmi Pengiran Muda Mahkota Brunei ke Negeri Johor

KEBERANGKATAN tiba Pengiran Muda Mahkota dan Pengiran Anak Isteri 
berserta anakanda-anakanda di Lapangan Terbang Antarabangsa Senai, Johor, 
disambut oleh Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim, Tunku 
Mahkota Johor. (Foto : Samle Haji Jait)
Johor Bahru, 12 November. - Pengiran Muda Mahkota Haji Al-Muhtadee Billah Ibni Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan  isteri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Salleh berkenan berangkat bagi meneruskan lawatan rasmi ke Negeri Johor dalam rangka lawatan rasmi lima ke hari ke Malaysia bagi mengukuhkan hubungan dua hala Brunei-Malaysia, di samping meningkatkan kerjasama khususnya dalam bidang ekonomi dan pertahanan.

Keberangkatan tiba Pengiran Muda Mahkota dan Pengiran Anak Isteri berserta putera dan puteri di Lapangan Terbang Antarabangsa Senai, Johor, disambut oleh Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor.

Juga hadir bagi menyambut keberangkatan itu ialah Menteri Besar Johor, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, Yang Berbahagia Dato’ Haji Obet bin Tawil, pegawai-pegawai kanan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, ahli-ahli Exco.
Turut mengiringi keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan 
Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri ialah anakanda-anakanda DYTM, Yang Teramat 
Mulia Pengiran Muda ‘Abdul Muntaqim dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul 
Bolkiah. (Foto: Masri Osman)
Sumber: Pelita Brunei