Social Icons

Pendaftaran Perkataan Berkaitan Istana Dan Kerajaan Johor

Adalah dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas.

2. Menjunjung titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan Dan Yang DiPertuan Bagi Negeri Dan Jajahan Takluk Johor Darul Ta’zim sebagaimana surat daripada Setiausaha Sulit Kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Bil. (41) dlm. SUSSJ.001-4/11 bertarikh 01 Oktober 2013, dimaklumkan bahawa apa-apa tindakan untuk pendaftaran (syarikat, persatuan, domain dan sebagainya) yang menggunakan perkataan-perkataan yang boleh dikaitkan dengan institusi DiRaja Johor atau Kerajaan Negeri Johor hendaklah dirujuk terlebih dahulu untuk mendapat kelulusan daripada Kerajaan Negeri Johor.

3. Antara contoh perkataan-perkataan yang dimaksudkan adalah “DiRaja”, “Tuanku”, “Tunku”, “Johor”, “Sultan”, “Mahkota”, “Istana” dan sebagainya.

4. Tarikh berkuat kuasa mengenai perkara tersebut adalah mulai daripada tarikh surat ini dikeluarkan.

Sekian, terima kasih.
Setiausaha Kerajaan,
Johor